ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  توجه : 

  کلاس های ضبط شده در lms با موبایل قابل مشاهده نیستند


  دانشجویان عزیز

  با توجه به خودکار شدن ضبط و بارگذاری کلاسها در سامانه، امکان ورود به کلاس پیش از حضور استاد ممکن نیست و با پیام زیر مواجه میشوید

  The meeting has not yet started. You will be able to access the meeting once the host arrives. Please wait.

  لطفا تا ورود استاد به کلاس، در همان صفحه منتظر بمانید تا به صورت خودکار وارد کلاس شوید .